Verdier

Holmlia Bokseklubb (HBK)  baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Holmlia Bokseklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Holmlia Bokseklubb (HBK) sine verdier er: Inkluderende, energiske og sosiale.

Verdiene skal hjelpe oss til:

  •     å skape et miljø, der vi tar godt vare på hverandre.
  •     å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima.
  •     å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel.
  •     å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger.
  •     å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet for sporten.
  •     å være en klubb for hele nærmiljøet. 

Visjon

Holmlia Bokseklubb (HBK) sin visjon: 

Å være en inkluderende klubb for nærmiljøet, som legger til rette for at barn og ungdom skal finne idrettsglede gjennom godt tilpassede aktiviteter uten at økonomi skal være en hindring. Samtidig skal klubben ivareta alle som ønsker å utvikle seg etter eget ambisjonsnivå.

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen. For at visjonen skal kunne omsettes til handling, kreves det god kommunikasjon. Klubben kan beskrive visjonen på flere måter, og slik at alle kan se hvordan de kan bidra for å nå drømmen

Hovedmål

Hovedmålet til Holmlia Bokseklubb (HBK):  Skal være en klubb for flest mulig uten at økonomi er et hinder for noen, gode treningsingstilbud,sosiale aktiviteter og et utviklende miljø for alle medlemmer.

I tillegg til hovedmålet har vi fire delmål innenfor fire innsatsområder:

  • Delmål organisasjon/ledelse: motiverte frivillige og ansatte som jobber mot felles mål
  • Delmål trenere:  trenere med rett kompetanse og fokus på HBK sitt verdifundament
  • Delmål aktivitetstilbud: et bredt trening og aktivitetstilbud som er tilpasset for alle nivåer
  • Delmål : en idrettsshall som dekker etterspørselen og standard

Hovedmålet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert ved hjelp av de fire delmålene innenfor de fire innsatsområdene. Det tar tid å oppnå hovedmålet, og det kan revideres etter behov.