Når trener vi?
TRENINGSTIDER

Mandag & torsdag kl 18.30-20.00

vi bruker

som treningsapplikasjon

https://group.spond.com/MRMFF  

GRUPPEN: MRMFF